ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ހެންލީޒް ފިހާރަ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅޭއެއްޗެހި ވިއްކާ ފިހާރަތައް މުކޭޝް އަމްބާނީ ގަނެފި

  • ރިލަޔަންސް ކުންފުނިން ހެމްލީޒް ފިހާރަތައް ޗައިނާގެ ސީ ބެނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަތުން ގަނެފައިވަނީ 88 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގެއްގައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 11 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 00:17 10,535

ހެންލީޒް ކުޅޭތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރައެއް - ރައީސް އޮފީސް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅޭ އެއްޗެހި ވިއްކާ ފިހާރަ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެމްލީޒްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި އިންޑިއާގެ އެންމެ މުއްސަންދި މީހާ ކަމުގައިވާ މުކޭޝް އަމްބާނީ ގަނެފިއެވެ.

މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ރިލަޔަންސް ކުންފުނިން ހެމްލީޒް ފިހާރަތައް ޗައިނާގެ ސީ ބެނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަތުން ގަނެފައިވަނީ 88 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގެއްގައެވެ. ބުރާސްފަތު ދުވަހު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހެމްލީޒް މަރުކާގެ ކުޑައިގެ ދަށުން 18 ގައުމެއްގައި ހިންގާ 167 ފިހާރައިގެ މިލްކުވެރިކަން ރިލަޔަންސަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ކުރިން ވެސް ރިލަޔަންސް ކުންފުންޏަކީ ފްރެންޗައިޒް އުސޫލުން އިންޑިއާގައި ހެމްލީޒްގެ 88 ފިހާރައިގެ ވެރި ފަރާތެވެ.

ރިލަޔަންސްގެ މި ވިޔަފާރިއާ އެކު، އެ ކުންފުންޏަށް އެމޭޒަން އަދި ވޯލްމާޓް ފަދަ ކުންފުނިތަކާ ވާދަކުރަން ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ. އެ ދެ ކުންފުނިން މިހާރު ވެސް އިންޑިއާގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އީ-ކޮމަރސް ވިޔަފާރިއަށް ބިލިއަނުން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިލަޔަންސް ބްރޭންޑްސްގެ ސީއީއޯ ދަރްޝަން މެހެތާ ވިދާޅުވީ މިއީ އެ ކުންފުނިން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަމަށެވެ. އަދި ހެމްލީޒްގެ ސަބަބުން ރިލަޔަންސް ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރީގައި ނަން ހިނގާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދަން މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް ވެސް މެހެތާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ކަމުގައިވާ މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ރިލަޔަންސް ކުންފުނިން އަންނަނީ އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރި ޑައިވަރސިފައި ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ވާދަކުރަން ފެށި މުއާސަލާތީ ދާއިރާގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވެއެވެ. ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 300 މިލިއަން ކަސްޓަމަރުން ޖިއޯގެ ހިދުމަތް ހޯދަން ފަށާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް