ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ދިރާގު ޑޭޓާ

ދިރާގުން ރޯދަމަހަށް ތައާރަފްކުރި ޑޭޓާ ޕެކްތަކުން ލިބޭ ފައިސާގެ 10 އިންސައްތަ ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް

  • ހަދިޔާކުރަނީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީއަށް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 11 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 21:40 2,487

ދިރާގުން ތައާރަފްކުރި ޑޭޓާ ޕެކްތައް - ގޫގުލް

ދިރާގުުން ރޯދަ މަހަށް ތައާރަފްކުރި ޑޭޓާ ޕެކޭޖުތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 10 އިންސައްތަ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕާރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީއަށް ހަދިޔާކުރަން ދިރާގުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މި އެސޯސިއޭޝަނަކީ ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަށް ޑޭޓާ ޕެކްތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު ދިރާގުން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ 200 ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖަކާއި 300 ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖެކެވެ. އެގޮތުން 200 ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖުން 1.5 ޖީބީގެ ޑޭޓާ ލިބޭއިރު، 300 ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖުން ލިބެނީ 4 ޖީބީގެ ޑޭޓާއެވެ. މި ދެ ޕެކޭޖު ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރަން އިތުރު 1 ޖީބީގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ލިބެއެވެ.

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައިވާއިރު، ސައުދީއަށް ހެޔޮ އަގުގައި ގުޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނަކާއި، ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓަރތަކުން ޑިސްކައުންޓް ދިނުން އަދި roadhamoments# ގެ ނަމުގައި އިންސްޓަގްރާމް ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން roadhamoments# ގެ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ހޮވާލެވޭ ފަރާތަކަށް ސެމްސަންގް A80 ފޯނެއް ލިބޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ދިރާގަކީ އަބަދުވެސް ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ފަހުންވެސް ދިރާގުން ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިއާ އާކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް