ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ކުޅިވަރު - މަތިވަރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު

މަތިވަރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: މުބާރާތް ފަށައިފި، މޭން އޮފް ދަ މެޗަށް ދިނީ ހެލްމެޓް

  • ހުޅުވި ދެ މެޗުވެސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 10 މެއި 2019 | ހުކުރު 18:58 4,910

މޭން އޮފް ދަ މެޗު ކެފޭ 20 ކާގަޅާ އެސްސީގެ މުހައްމަދު ފަވާޒް (ކ) އަށް ހެލްމެޓް ދެނީ ހެލްމެޓް، ހެލްމެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު (މ) އަދި ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ވިސާމް (ވ) - ރާއްޖެއެމްވީ

ލ. އަތޮޅު ގަމުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހު ބާއްވާ "މަތިވަރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު" ފަށައި، މޭން އޮފް ދަ މެޗަށް ހެލްމެޓް ދީފިއެވެ.  

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެފްސީ އައުޓް ރީފް ކިންގް އާއި މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއެވެ. މި މެޗު 1-5 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާގެ އަހުމަދު އަބްދުލް ޝުކޫރުއެވެ. އޭނާއަށް މޭން އޮފް ދަ މެޗުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ ހެލްމެޓެކެވެ. މި ހެލްމެޓް އަހުމަދު އަބްދުލް ޝުކޫރުއަށް ދިނީ މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދުއެވެ.

ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ކެފޭ 20 ކާގަޅާ އެސްސީ އާއި ސިކްސް ސެންސެސް ލާމުއެވެ. މި މެޗު 2-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކެފޭ 20 ކާގަޅާ އެސްސީއެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ކެފޭ 20 ކާގަޅާ އެސްސީގެ މުހައްމަދު ފަވާޒްއެވެ. އޭނާއަށް މޭން އޮފް ދަ މެޗުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ ހެލްމެޓެކެވެ. މި ހެލްމެޓް މުހައްމަދު ފަވާޒްއަށް ދިނީ މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދުއެވެ.

މުބާރާތް ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ތިން ގްރޫޕެއްގައި ފަސް ޓީމެއް ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި ބާކީ އޮތް ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭނީ ހަތަރު ޓީމެވެ.

ގަމު މަތިމަރަދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އެއްވަނަ އަދި ދެވަނައަށް ދާ ޓީމު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ކުއާޓާގެ މެޗުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހު 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ފައިނަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި އެފްސީ އައުޓްރީފް ކިންގް، މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން، ލާމު ބްލޫސް، އެފްއެމްއެފްސީ އަދި ޑެވިލްސް އެސްސީ ހިމެނޭއިރު، ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނެނީ ކާގަޅާ އެސްސީ، ސިކްސެންސަސް ލާމު، އަހަރުމެން ކަންމަތި، ފްރިކަންސް އަދި ފޮއްތޭއެވެ.

މީގެއިތުރުން ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނެނީ ލާމު ބްލޫސް ޖޫނިއާ، ގޯޅި އެސްސީ، ތުނޑި އެސްސީ، އައުޓްރީފް އަދި ޑެޓްރޮއިޓްސް އެސްސީ ހިމެނޭއިރު، ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނެނީ ފޮއެމަތި އެސްސީ، އަމިގޯސް އެސްސީ، ކަންމަތި އެސްސީ އަދި ކަންމަތި އެފްސީއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 30،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭއިރު، ދެވަނަ ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ ކާގަޅާ އެސްސީއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެޓީމު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލުގައި ކަންމަތިއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް