ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ކިމް ކާޑޭޝިއަން

ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ސަރޮގެޓް ވިހަން ވައްދައިފި!

  • ކިމް އާއި ކާންޔޭއަށް ލިބޭ ހަތަރު ވަނަ ދަރިއަކީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 10 މެއި 2019 | ހުކުރު 15:09 14,318

ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި ކާންޔޭ ވެސްޓް އެދެމީހުންގެ ތިން ދަރިންނާއެކު - އިންސްޓަގްރާމް

ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކާންޔޭ ވެސްޓް ހަތަރު ވަނަ ދަރިއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އުޅޭ ކަމަށް ކިމްގެ ދައްތަ ކޯޓްނީ ކާޑޭޝިއަން ބުނެފިއެވެ.

ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކާންޔޭ ވެސްޓް ހަތަރު ވަނަ ދަރިއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އުޅޭކަން ކޯޓްނީ ހާމަކޮށްފައިވަނީ 'ދަ އެލެން ޑިޖެނެރެސް ޝޯވ'ގައެވެ. 

މި ޝޯވގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެހެމާނަކީ ކިމް އާއި ކޯޓްނީގެ މަންމަ ކްރިސް ޖެނަރއެވެ. އަދި ކޯޓްނީ ވަނީ ކްރިސްގެ ހަ މާމަ ދަރިން ގޮވައިގެން ޝޯވއަށް ގޮސް، އޭނާއަށް ސަޕްރައިޒްއެއް ދީފައެވެ. އެ ގޮތުން، މާމައަށް ސަޕްރައިޒް ދީފައިވަނީ ކޯޓްނީގެ ތިން ކުދިން މޭސަން، ޕެނެލޮޕީ އަދި ރެއިން ޑިސިކްގެ އިތުރުން ކިމްގެ ތިން ކުދިންނެވެ.

އެލެން ޝޯވ ގެ ސެޓަށް ދިއުމަށްފަހު ކޯޓްނީ ބުނީ، މަންމައަށް ސަޕްރައިޒް ދޭން އަސްލު އަންނަން އޮތީ ކިމް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ވަގުތު ޕްލޭން ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނީ ކަަމަށެވެ.

ކިމްއަށް ނުދެވުނީ އޭނާގެ ސަރޮގެޓް ވިހެއުމަށް ވައްދާފައިވުމުން ކަމަށޤ ކޯޓްނީ ކިޔާދިނެވެ. އަދި ޝޯވގައި ފެންނަ ގޮތުން، މިއީ ވެސް ކްރިސްއަށް ސަޕްރައިޒް އެކެވެ.

ކޯޓްނީ އާއި ކްރިސް އަދި ކޯޓްނީއާއި ކިމްގެ ދަރިން އެލެން ޝޯގައި 

ކިމް އާއި ކާންޔޭގެ ހަތަރުވަނަ ދަރުފުޅު ވެސް ސަރޮގެޓެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދަން ނިންމި ސަބަބަކީ އޭނާ ބަލިވެ އިނުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދީފައިވާތީއެވެ. 

ކިމް އާއި ކާންޔޭގެ ހަތަރުވަނަ ދަރިފުޅަކީ ފިރިހެން ކުއްޖެއްކަން އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މޭ މަހުގެ މެދުތެރޭ ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އަންނާނެކަން އޭޕްރިލް ފަހު ކޮޅު އޭނާ އިއުލާން ކުރިއެވެ.

ކިމް އާއި ކާންޔޭގެ މިހާރު ތިބެނީ، ފަސް އަހަރުގެ ނޯތު، ތިން އަހަރުގެ ސެއިންޓް އާއި އެއް އަހަރުގެ ޝިކާގޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް