ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ރޯދަ ބާޒާރު

ބާޒާރުގައި ކަރާ އަދި ކެބެޖްގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ހެޔޮވެއްޖެ!

  • މާރުކޭޓުގައި ބީންސް އަދި ލެޓިއުސް ލިބުމަށް ދަތި

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 18:46 | 7,353

މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބާޒާރުގައި ކަރާ އަދި ކެބެޖްގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ހެޔޮވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއް 20ރ އާއި 25ރ އަށް ލިބެން ހުރިއިރު ކެބެޖް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 25ރ އަށެވެ. އިއްޔެ ކެބެޖް ކިލޯއެއް ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުރީ 50ރ އަށެވެ. ބާޒާރުގައި އެންމެ ލިބުމަށް  ދަތި އެއްޗެއް ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނަނީ ބީންސް އަދި ލެޓިއުސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބާޒާރުގައި ބީންސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 65ރ އަށް ހުރިއިރު ލެޓިއުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 150ރ އަށެވެ.

ބާޒާރުގައި ބުދަ ދުވަހާއި އެއްގޮތަށް ލުނބޯ 35ރ އަށް ކިލޯ ލިބެންހުރިއިރު ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 30ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ. އަދި އަނބު 80ރ އާއި 100ރ އާދެމެދު ކިލޯ ލިބެންހުރިއިރު އަލަނާސި ގަނޑެއް ލިބެންހުރީ 45ރ އާއި 50ރ އާދެމެދުގައެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ލިބެންހުރި ފަތުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކުއްޅަފިލާ ފަތް 10ރ އަށް ބޮނޑިއެއް ލިބެންހުރިއިރު ކޮޕީ ފަތް އުޅެނީ 10ރ އާއި 15ރ އަށް ބޮނޑިއެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ގެއެއްގައި ރޯދަ މަހު ސެލެޑް ހެދުމަށާއި މަސްހުނި ހެދުމަށް ކޮޕީ ފަތް ބޭނުންކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބާޒާރުން މުރަނގަ ތޮޅި 40ރ އަށް ކިލޯ ލިބެންހުރިއިރު ބަޓާނާ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 65ރ ކިލޯއެކެވެ. ބާޒާރުގައި ލިބެންހުރި ފަނި ގިރާ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ފޭރު ކިލޯއެއްގެ އަގު 65ރ އަށް ލިބެންހުރިއިރު ފަޅޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 25ރ އަށެވެ. އަދި ފެޝަން ފުރުޓް ލިބެން ހުރީ 70ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.