ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 23:28
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު
ރާއްޖެއެމްވީ
ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު
ކްލަބްތަކާ އެކު ކުންފުނިތަކުން ސޮއިކުރާނީ އަންނަ ހަފްތާގައި: ބައްސާމް
ކްލަބްތައް ސްޕޮންސާ ކުރާ ކުންފުންޏެއް އެނގޭނީ ގުރުވަތު ލައިގެން: ބައްސާމް
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ
އަތޮޅު ތެރެއިން އަންނަ ކްލަބްތަކަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ 8 ކްލަބަށް މާލީ ގޮތުން އެހީވުމަށް ކުންފުނިތަކުން އެކަމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި ސޮއިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސްއަށް އަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ 8 ކްލަބުވެސް ސްޕޮންސާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ކްލަބެއް ސްޕޮންސާ ކުރާނެ ކުންފުންޏެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގުރުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ގުރު ނެގުމަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކްލަބްތަކާއެކު ކުންފުނިތަކުން ސޮއިކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކުންފުނިން ކަމަށާއި، އެފްއޭއެމް އެކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ކްލަބްތަކުން ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ގޮތް އެފްއޭއެމް އިން އަދި ކުންފުނިތަކުންވެސް މޮނިޓަރ ކުރާނެ ކަމަށާއި، ފައިސާ ހަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ކްލަބްތަކުން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ކްލަބްތަކުން ފައިސާ ހަރަދުކުރަންވީ ދާއިރާތައްވެސް އެފްއޭއެމް އިން ކަނޑައަޅާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކޮލިފައިނުވާ ކްލަބްތަކަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކޮލިފައިވާ ކްލަބްތަކަށް އިތުރަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރެއިން އަންނަ ޓީމުތަކަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވެސް އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
- ކޮމެންޓް