ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބާޒާރު

ކަރާ އަދި މިރުސް ލިބުން ދަތިވާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި

  • ކުރިއަތް އޮތް 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭގައި ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ލަފާކުރޭ

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2019 | ހޯމަ 21:45 | 3,754

ތޮއްޑޫގެ ކަރާ ދަނޑެއް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރޯދަމަސް ފެށުމަށް ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް މިރުހުގެ އަގާއި ކަރާގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް މައްޗަށް އުފުލިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެގޮތުން ކަނޑުދޫ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 1000ރ. އަށް ލިބެން ހުރިއިރު ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ 45ރ. އަށް އުފުލިފައެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ބުނަނީ މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެ ދަތި ވަނީ ކަރާ އަދި މިރުސް ލިބުމަށް ކަމަށެވެ.

"މިހާރު އެންމެ ދަތިވަނީ މިރުސް އަދި ކަރާ ހޯދަން، މިރުސްވާ އެއްޗަކީ ހޫނު ގަދަވުމުން މާތައް މަރުވުމުން މިހާރު މިރުސް ނުލިބެނީ،" ވިޔަފާރިވެރިއަކު ބުންޏެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ލުނބޯ ކިލޯއެއް 40ރ. ލިބެންހުރިއިރު އަލަނާސިގަނޑެއް ލިބެންހުރީ 50ރ. އަށެވެ. އަދި ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއް 45ރ. ލިބެންހުރިއިރު އަންނާރު 65ރ. އަށް ކިލޯއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާރުކެޓުގައި އަނބު އަދި ބީންސް ވަރަށް އަގު ބޮޑެވެ. އަނބު އަދި ބީންސް ވެސް ލިބެން ހުރީ ކިލޯއެއް 75ރ. އަށެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށްވުމާ އެކު މާރުކޭޓު ވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. މިދިޔަ ރޯދަ މަހާ އަޅާބަލާއިރު މި ރޯދަ މަހު މާރުކޭޓުން ވިއްކަން ހުރި ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑެވެ.

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައިވާ އިރު ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑެވެފައި ވަނީ ބާޒާރުގައި އެތަކެތި މަދުވުމުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. އަނެއް ބައި ތަކެތި ބާޒާރުގައި ގިނަ ނަމަވެސް ރޯދަ މަހާ އެކު ތަކެއްޗަށް އޮތް ޑިމާންޑް އުފުލުމުން އަގުތައް ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.  

ކުރިއަތް އޮތް 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭގައި ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.