ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ޓީޓީއެމްގެ 2019

ޓީޓީއެމްގެ 2019ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް އެމްސެވަން ޕްރިންޓް ހަމަޖައްސައިފި

  • ޓީޓީއެމް ފެއަރ އޮންނާނީ 2019 ޖޫން 11 އިން 13

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 6 މެއި 2019 | ހޯމަ 12:55 3,225

ޓީޓީއެމްގެ 2019ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް އެމްސެވަން ޕްރިންޓް ހަމަޖައްސުން - ގޫގުލް

ޓީޓީއެމްގެ 2019ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް އެމްސެވަން ޕްރިންޓް ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޓީޓީއެމްގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް އެމްސެވަން ހަމަޖެއްސި މިއީ 3 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މި އެގްރިމެންޓްގައި އެމްސެވަންގެ ފަރާތުން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އަބްދުއް ސައްތާރު ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު، މޯލްޑިވްސް ގޭޓްވޭސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ހުސެއިން ސަނީ އުމަރުއެވެ.

ފާއިތުވި ދެ އަހަރުވެސް ޓީޓީއެމް ވެފައިވަނީ ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް ކޮމިއުނިޓީގައި އަދި މިދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރުން އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުކޮށްލަން ލިބިފައިވާ ރަނގަޅު ފުރުޞަތަކަށެވެ.

ޓީޓީއެމްގެ ބައިވެރިވުމަށް 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެވެލް އެޖެންޓުން ރާއްޖެއައުމަށް ދައުވަތުދޭއިރު ޕީއާރް ފާމްތަކާއި މީޑިޔާ ގުރޫޕުތަކަށްވެސް ޓީޓީއެމް ކަވަރ ކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެއެވެ.

2007 ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރަށް ނިކުތް އެމްސެވަން ޕްރިންޓްސް އަކީ އީކޯ ޕްރެންޑްލީ ޕޭޕަރ ޝޮޕިން ބޭގް ފަދަ ތަކެތި އަދި ހެޔޮ އަގުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީ މުދާ އެއްތަނަކުން ލިބޭ ތަނެކެވެ.

ޓީޓީއެމްގެ އަމާޒަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް 2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ހެދުމެވެ.

ޓީޓީއެމް މައިގަނޑު ހަތަރު ދާއިރާއަށް ބެހިފައިވާއިރު އެއީ ޓީޓީއެމް ޓްރެވެލް ސަމިޓް، ޕްރީ ޝެޑިއުލް މީޓިންސް، މޯލްޑިވްސް ސަޕްލަޔަރ އެކްސްޕޯ، އަދި ޓީޓީއެމް އެވޯޑްސް އެންޑް ގާލާ ނައިޓްއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ހޮޓެލިއާސް، ސަޕްލަޔާސް އަދި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ޓީޓީއެމްގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓީޓީއެމް ފެއަރ އޮންނާނީ 2019 ޖޫން 11 އިން 13 އަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް