ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ އަގުތައް

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ބާޒާރުގެ ތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލިއްޖެ!

  • އެންމެ ބޮޑަށް އަގު އުފުލިފައި ވަނީ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 5 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 19:21 4,401

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި މީހަކު އެއްޗެހި ވިއްކަނީ - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ރަމަޟާން މަސް ފެށެން އެއް ދުވަހަށް ވެފައި ވާއިރު މާރުކޭޓުގައި ތަކެޓީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް އުފުލިއްޖެއއެވެ.

ރޯދަ މަހު އާންމުކޮށް ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އަގު އުފުލިގފައި ވަނީ މިރުސް ކަން ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 1000ރ. އިން މަތީގައި ކަމަށާއި 100 ގްރާމް މިރުހުގެ އަގު އުޅެނީ 100ރ. އާއި 95ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައި ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުންޏެވެ.

ރޯދަމަސް ނޫން މަސްތަކުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 100ރ. އާއި 300ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. މިދިޔަ ރޯދަ މަހު މިރުހުގެ އަގު 350ރ. އާއި 550 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއްގައި ވިއްކާފައި ވެއެވެ. އަދި ތޮޅި މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގަކީ 60ރ. އެވެ.

ރޯދަމަހު އެންމެ ގިނަ އިން ފަނިގިރަން ބޭނުންކުރާ އެއް ބާވަތް ކަމަށްވާ ކަރާ ކިލޯގެއެއްގެ އަގު 40ރ. އަށް އުޅޭ އިރު ކުރުނބާ އުޅެނީ 20ރ.  އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގައެވެ.

ކާއްޓެއް 25ރ. އަށް މިހާރު ހުރި އިރު އާންމު ގޮތެއްގައި ކާޓެއްގެ އަގު އުޅެނީ 8ރ. އާއި 5ރ. އާ ދެމެދުގައެވެ. ގަބުޅީގެ އަގު އުޅެނީ 15ރ. އާއި 20ރ. އާ ދެމެދުގައެވެ.

ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު 35ރ. އަށް އަށް ހުރި އިރު ކޮޕީފަތް ވިއްކަނީ 10ރ. އަށް 3 ފަތެވެ. ފަތުގެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުގައި މަދުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ލެޓިއުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 250ރ. އާއި 350ރ. އާ ދެމެދުގައެވެ. 

ކިއުކަމްބާ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 40ރ. އާއި 60ރ. އަށެވެ. ބަނބުކޭލުގެ އަގު އުޅޭނީ 60ރ. އިން މަތީގައެވެ. ދޮނެކެޔޮ ކިލޯއެއްގެ އަގަކީ 60ރ. އެވެ.

އެވަކާޑޯ ކިލޯއެއް 80ރ. އަށް ހުރި އިރު ބޭރު އަނބު ކިލޯއެއް އުޅެނީ 100ރ. އާއި 160ރ. އާ ދެމެދުގައެވެ.

ކެބެޖް ކިލޯއެއްގެ އަގަކީ 60ރ. އެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި 20ރ. އާއި 30ރ. އާ ދެމެދުގައި ވިއްކާ ޓޮމާޓޯ ކިލޯއެއްގެ އަގަކީ ވެސް ވިއްކަނީ 60ރ. އަށެވެ. މީގެ ދެ ދުވަސްކުރިން 15ރ. އަށް ހުރި ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު ވެސް ވަނީ 35ރ. އަށް އުފުލިފައވެެ. 

ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ވިއްކަނީ 300ރ. އަށެވެ.

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައިވާ އިރު ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑެވެފައި ވަނީ ބާޒާރުގައި އެތަކެތި މަދުވުމުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. އަނެއް ބައި ތަކެތި ބާޒާރުގައި ގިނަ ނަމަވެސް ރޯދަ މަހާ އެކު ތަކެއްޗަށް އޮތް ޑިމާންޑް އުފުލުމުން އަގުތައް ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް