ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ އާއި ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް ގުޅިގެން މާކެޓިން ކެމްޕޭނެއް ހިންގުމަށް ސޮއިކޮށްފި

  • މި އެއްބަސްވުމަކީ 360000 ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި އެއްބަސްވުމެއް
  • އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ އެއް އަހަރު ދުވަސް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 5 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 19:11 2,814

ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއާ އެކު އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ސްކޮޓްލެންޑްގެ ސަރުކާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް މާކެޓްކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އާއި ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް ގުޅިގެން މާކެޓިން ކެމްޕޭނެއް ހިންގުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބް މުހައްމަދާއި ޑެޕިއުޓީ އެމްޑީ އައިޝަތު ނީޝާ މުހައްމަދެވެ. ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން ކޮލިންސް ކޭމްބެލް އާއި ޖޯން ޒިއާއޮއެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ދެ ކުންފުނި ގުޅިގެން މުހިންމު މާކެޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެނެގަނެވިފައިވާ ހަ މާކެޓެއްގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްކޮށް މާކެޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. "ކީ މާކެޓް"ތަކުގެ ގޮތުގައި ދެނެގަނެވިފައިވާ ހަ ގައުމަކީ ޗައިނާ، އެމެރިކާ، ސައުތް ކޮރެއާ، ޖަޕާން، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ސިންގަޕޯރއެވެ. މި ކެމްޕޭނުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަން، ބްރޭންޑް އެޑްވަޓައިޒިންއާއި ޓެކްޓިކަލް އެޑްވަޓައިޒިންގެ އިތުރުން ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕޭނުތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭނުތައް އަދި ޑިޖިޓަލް މާކެޓިން އާއި ރީޓާގެޓަޑް ކެމްޕޭނުތައް ވެސް ބޭނުންކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މީޑިއާތަކުގެ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން ހިންގާ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން (އަހުލުވެރިކުރުމުގެ) ދަތުރުތަކާއި ކޮންސިއުމަރ ރޯޑްޝޯތަކުގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އެމްޑީ ތޮއްޔިބް ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެ "ޕްރިފަރޑް ޑެސްޓިނޭޝަން" އެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއެރުވުމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށް ރައީސް ސޯލިހަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގގެ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް ކޮލިންސް ވިދާޅުވީ މިއީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓެއް އިސްތިހާރުކުރަން އެ އެއަރލައިނުން ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރި ކަމަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ކޮލިންސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ދެ ފަރާތުން ވެސް އެއްވަރަކަށް އިންވެސްޓް ކުރާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ 360000 ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް އިންވެސްޓް ކުރާނީ 180000 ޑޮލަރެވެ. މީގެ އިތުރުން މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ އަހުލުވެރިވުމުގެ ދަތުރުތަކަށް 40000 ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެއަރލައިން ކަމުގައިވާ ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއަކީ 1984 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ އެއަރލައިނެކެވެ. ސިންގަޕޫރު އެއަރލައިންސްއަކީ ދުނިޔޭގެ 35 ގައުމެއްގެ 140 ޑެސްޓިނޭޝަނަކަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ އެއަރލައިނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް