ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރިޕޯޓު - ގދ ވާދޫ

ވާދޫ ކަނބަލުންގެ މާހެފުން: ތަފާތު، އަދި ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް

  • ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށްދިން ނަމޫނާ ހަރަކާތެއް
  • މި މާހެފުން ވާދޫގެ އިތުރުން މާލޭގައި ވެސް ބޭއްވި
  • މި މާހެފުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ ހަމައެކަނި ކަނބަލުން

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 2 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 10:54 10,634

ވާދޫ ކަނބަލުންގެ މާހެފުމުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި ޖެހި އެއްބަޔަކީ ހަލާކުވެގެންދާ ބައެކެވެ. ވޯޓެއް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ގިނަވެ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު މޫނު ކެނޑޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. އެކުވެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލިގެން ދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވެސް އެކަން ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ފަހަރު ގދ. ވާދޫ އަންހެން ކަނބަލުން މިވަނީ ތަފާތު ނަމޫނާއެއް ދައްކާ ރަށް އެކުވެރިކޮށްފައެވެ. ވާދޫގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން "ކަނބަލުންގެ މާހެފުން 1440" ނަމުގައި ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ބޮޑު މާހެފުން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އިންތިހާބަށް ފަހު، ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށްދިން ނަމޫނާ ހަރަކާތަކަށެވެ. މި މާހެފުން ވާދޫގެ އިތުރުން މާލޭގައި ވެސް ބޭއްވި އެވެ.

މާލޭގައި ބޭއްވި މާހެފުމުގައި ބައެއް ކަނބަލުން

އާބާދީގައި 1،400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭ ވާދޫގެ ކަންބަލުން ބޭއްވި މި މާހެފުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ ހަމައެކަނި ކަނބަލުންނެވެ. ވާދޫ އީދު ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަސްގަނޑުގައި ބޭއްވި ކަނބަލުންގެ މާހެފުމުގައި ދިވެހި ރަހަތައް ފުރިހަމަ އަށް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން، ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެކުވެރިންގެ ހަނދާންތައް އާކޮށް ތަފާތު ޝުއޫރު ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރުތައް ދައްކާލި އެވެ.

 

މާހެފުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެކުވެރިންގެ ހަނދާންތައް އާކޮށް ތަފާތު ޝުއޫރު ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން 

"އަސްލު މި މާހެފުމުގެ ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ އެއްބައެއްކަން އަންގައިދިނުން. ވާދޫ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެކުވެރި ބައެއް. އެ އެކުވެރިކަން ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން. މިއީ ވާދޫގެ ތާރީޚުގައި ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މި ގޮތަށް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ހަރަކާތް. މި ހަރަކާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރީ ކަނބަލުން. އެތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަނޑި ހޯދަން ވަލަށް ދިއައީ ވެސް ކަނބަލުން. ގަސްތަކާ ބޭނާއާއި ގޮނޑި، އެ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ގެނެސް  މުޅި ސަރަހައްދު ތައްޔާރު ކުރީ ކަނބަލުން،" މި ހަރަކާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ފާތުމަތު ޝާޒްމީ މުހައްމަދު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ބުންޏެވެ.

މާހެފުމުގެ ތެރެއިން

ދިރިއުޅުމުގައި ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އުޅުނަސް އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެއްކަން މި މާހެފުމުން ދައްކައިދެ އެވެ. ރަށުގެ އެކި ވަޒީފާތަކުގައި ބުރަކޮށް އުޅެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އަންހެނުންނަކީ ރާވާލައިގެން ވަގުތު ހޯދައި ކަންކަން ކުރުމަށް މޮޅު ބައެއްކަން ވެސް މި މާހެފުމުން ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ. މާހެފުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ކަންބަލުން ކުރަމުން ދިޔައީ އެންމެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި މާހެފުމަށް ރަށުގެ ގޭގެއަށް ދައުވަތު ކާޑު ވެސް ބެހި އެވެ. މާހެފުން އިންތިޒާމުކުރުމާއި ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ހަމަ އެ ކަނބަލުން ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ. މާހެފުން އިންތިޒާމު ކުރެވިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ.

ވާދޫގައި ބޭއްވި މާހެފުމުގެ ތެރެއިން
 
"މާހެފުން ދިޔައީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް، މާލެގައި ދިރިއުޅޭ ކަނބަލުން އިންތިޒާމުކުރި މާހެފުމަށް ވުރެ ރަށުގައި ބޭއްވި މާހެފުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި، ވައިބަރ ގްރޫޕްތަކުގައި ވެސް ބައެއް ކަންކަން ސިއްރުކުރިން. މިފަދަ ވާދަވެރިކަމަކީ އެކުވެރިކަން ވެސް ބަދަހިކޮށްދިން ކަމެއް،" މާހެފުން އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އުޅުނު ކަންބަލެއް ކަމަށްވާ ޝާޒް ބުންޏެވެ.

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީ ކަންބަލުންނެވެ. އެކަން މިފަހަރު ވާދޫގެ ކަންބަލުން ވެސް މިވަނީ ދައްކައިފަ އެވެ. ވާދޫ ކަނބަލުންގެ މާހެފުމަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ތަފާތު، އަދި އެހެން ރަށްތަކަށް ވެސް ނަމޫނާ ހަރަކާތެކެވެ.

މާހެފުމުގެ ތެރެއިން

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް