ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:45
ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ކަސްޓަމްސް ޓީމް
ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ކަސްޓަމްސް ޓީމް
ފޭސްބުކް
ނެޓްބޯލް
އޮފީސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ދެ ޑިވިޝަންގެ ވެސް ފައިނަލްގައި ކަސްޓަމްސް
އިމިގްރޭޝަނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އިންޓަރ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލަށް ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފައިވާ އިރު، އެޓީމާއި ދެކޮޅަށް ފައިނަލްގައި ނުކުންނާނީ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އެވެ.

ޖުމްލަ 4 ޓީމު ވާދަކުރި މި ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ 20:45 ގައެވެ.

މުބާރާތުގައި ވެސް އެންމެ ވަރުގަދަކޮށް ފެނުނު ކަސްޓަމްސްގެ އަންހެން ޓީމު ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ އިރު، އެޓީމާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބު އިމިގްރޭޝަން އެވެ.

މި ދެޓީމު ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު، މި ކުޅުންތެރިންނަކީ މިހާރު ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއްގައި އެންމެ ޓޮޕް ލެވެލްގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

މި ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ 21:45 ގައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އިތުރުން ވެސް ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް މި އަހަރު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމައި ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފަ އެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުބާރާތަކީ ދެ ޑިވިޝަނުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކްސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ދަނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތު ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ) ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް