ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 00:54
ސްޓްރީޓް ސޮކާ 2017 ގެ ތެރެއިން
ސްޓްރީޓް ސޮކާ 2017 ގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޓްރީޓް ސޮކާ 2017
ސްޓްރީޓް ސޮކާ 2017: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ފެލްކަން ބަލިކޮށް ޑީސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ޑީސީ އިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވަނީ ދީފަ
ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ޓީމަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވަނީ ދީފަ

ސްޓްރީޓް ސޮކާ 2017 ގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އެފްސީ ފެލްކަން ބަލިކޮށް މަރަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑީސީ ސްޕޯޓްސް އިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ލަނޑު ޖަހަން ދެޓީމަށް ވެސް ވަނީ ފުރުސަތުތައް ލިބިފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާ އިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ފަލްކަންގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ނުލިބެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޑީސީ އަށް ވެސް ލީޑު ނަގަން މެޗުގައި ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ނުލިބެއެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ވެސް ދެ ޓީމު ވަނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ޑީސީ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޑީސީގެ ހުސެއިން އުސެއިދް އެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަކީ ޑީސީގެ ފަހުދުﷲ މުފީދު، ހުސެއިން އުސެއިދު އަދި އެފްސީ ފަލްކަންގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އާއި މުހައްމަދު ޝިފާހު އެވެ. އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ޑީސީގެ ހުސެއިން ރަޝީދު ހޮވުނުއިރު، އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އެސްއެމްޓީގެ ހުސެއިން އައިކް އެވެ. މީގެއިތުރުން މުބާރާތުގެ ޓޮޕް ސްކޯރާއަށް ހޮވުނީ ޑީސީގެ އިބްރާހިމް މާޒް ސައީދު އެވެ. 

މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކޮންމެ އަހަރަކު އައްޑޫގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު ވެސް މުބާރާތުގައި 20 ޓީމު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައިވާއިރު، ދެވަނަ އަށް ދިޔަ ޓީމަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
- ކޮމެންޓް