ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ހުކުރު ޚުތުބާ

ލަންކާ ރައްޔިތުންގެ ހިތާމައާއި ތަކުލީފުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

  • ވީ ވަަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ގޮވާލި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 13:24 3,051

ހުކުރު ޚުތުބާ - ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ލަންކާގައި ހިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމަވެފައިވާ ހިތާމަތަކާއި ތަކުލީފުތަކުގައި ބައިވެރި ވުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. 

"އިހުސާންތެރިކަން" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޚުތުބާގައި ބުނީ، އަވައްޓެރި ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބިރުވެރި އެއް ހާދިސާ ކަމަށާއި، މި ދަނޑިވަޅުގައި އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަކީ ދިވެހީންގެ މައްޗަށްވެސް އޮތް އިންސާނީ ހައްޤެއް ކަމަށެވެ. 

"ރަހުމެއްނެތް އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގެ ސަބަބުން އެޤައުމުގެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާއިރު، އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފަ، އަދި މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބިރުވެރި ހިތާމަވެރި ހާދިސާކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ރިޕޯރޓްކުރޭ، މި އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ޒުވާނުންވި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވައްޓެރި ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިފަދަ ހިތާމަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާއިރު، އެމީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތް އިންސާނީ ހައްޤެއް، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެވުނު ވަރަކުން އެބައިމީހުންގެ ތަކުލީފުތަކާ އުދާސްތަކުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ،" ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިސްޓިއަނުން އީސްޓަ ސަންޑޭ ފާހަގަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އާދިއްތަ ދުވަހު އެޤައުމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ރިޕޯރޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި އެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަަށް 70 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް(އައިއެސް) އިން ވަނީ ނަގާފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ, ހުކުރު ނަމާދަށް ޖަމާއަތަށް ނުދިއުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. 

ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ލަންކާ ފުލުހުން ތިބީ އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ދީފާނެ ކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރީ ހާލަތެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް