ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ

  • ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރަނީ މަނީލޯންޑްރިންގެ ތިން ދައުވާއެއް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 16:46 8,208

އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ (ކ)، އަހުމަދު އަދީބް (މެ)، އަބްދުﷲ ޔާމީން (ވ) - އާކައިވް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި، އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރަނީ މަނީލޯންޑްރިންގެ ތިން ދައުވާއެކެވެ. އެ ދައުވާތައް ސާބިތުކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހުށައެޅި ހެކިތަކުގައި ހިމެނެނީ އަށް މީހެކެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި، އޭސީސީގެ ރައީސް ހުސަން ލުތުފީއާއި، އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާތާއި، މުހައްމަދު ވަސީމާއި، ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރާއި، ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑް މެމްބަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ލުވެއިޒް އާއި މުހައްމަދު ޝަރީފެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެސްއެފްގެ އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު އިސްލާމިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވާތީއެވެ. އެސްއޯއެފުން އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޝަރީއަތު އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ނޫންކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަކީ އެސްއޯއެފުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީއިން ހާމަކުރި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކަރަޕްޝަން ރިޕޯޓުން ހާމަވާގޮތުގައި އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާ އިރު އޭސީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ފައިސާ ގެންދިއުމަށް ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެމަނިކުފާނު ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ އެ ފައިސާ ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި މޫސާ ޒަމީރުގެ އަތުން އެމަނިކުފާނު ބައްލަވައިގެންނެވި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށެވެ.

ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތުން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން މޫސާ ޒަމީރު ގާތުގައި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަކީ ހުޅުމާލޭގައި އޭނާގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއް މުހައްމަދު ވަސީމް ކިޔާ މީހަކަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ކަމަށް މޫސާ ޒަމީރު ތަހުޤީޤްގައި ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަހުޤީޤް ރިޕޯޓްވެސް ވަނީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފަ އެވެ. 

ލުތުފީ އާއި މުއައްވިޒު ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީނާއި އޭސީސީ ގުޅިގެން އުފެއްދި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރުމަށެވެ.

އަދީބު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި ކެންޕެއިން ފައިސާތަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ނުދޭނެކަން ސާބިތު ކުރުމަށެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމްއިން ފައިސާ ދޭއިރު އަބަދުވެސް އެއްފަހަރާ ދީފައިވަނީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހިންގަނީ ދިވެހި ފައިސާއިން ކަން ސާބިތުކުރުމަށެވެ.

ޒިޔަތު ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މަޝްވަރާ ކުރެއްވިކަމަށާއި ރަށްތަކުގެ އަގާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިކަން ސާބިތުކުރުމަށެވެ. އެއީ އެސްއޯއެފް އިން ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަތް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް، ގއ. ވޮޑަމުލާ ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށެއް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެއްކެކެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރެއްވުމުން ދެއްވާފައިވާ ބަޔާން ވެސް ވަނީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުން ވަނީ ހެކީގެ ގޮތުގައި އޭސީސީއިން ހެދި އެސްކޮރޯ އެކައުންޓް އެއްބަސްވުމާއި، އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓާއި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި، ރައީސް ޔާމީން އޭސީސީއަށް ދިން ބަޔާނާއި، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޓްރާންސްސެކްޝަންތަކުގެ ޗެކްތަކާއި، ސްލިޕްތަކާއި، ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓްތަކާއި، ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ބަޔާން ފުލުހުން ނަގާފައިވާތީ އެ ދެ މީހުން ވެސް ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިމަނަދިނުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ޝަރީއަތުގައި އެދިފައިވެ އެވެ

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުން 36 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަން ހާމަވާކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް އޭގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމަށް ޓްރާންސްފާ ކޮށްފައިވާ ކަން ހާމަވާކަމަށެވެ.

ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތުން ވަނީ ތިން ފަރާތެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ މައުލޫމާތު ސިއްރު ކުރުމަށް އެދިފައެވެ. އެއީ މުހައްމަދު ވަސީމާއި މޫސާ ޒަމީރާއި އެސްއޯއެފް އެކައުންޓުގެ މައުލޫމާތެވެ.

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީސް ނިންމާލާފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުށައެޅުންތަކަށް 10 ދުވަސް ދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން އެދުމުން އެ 10 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް