ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޔަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު

  • ޝަރިޔާތް ފަށަން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ މެންދުރު 13:00 ގައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 14:54 8,563

ޔާމީން ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކާރު ކޮޅަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ފައިސާ ލޯންޑަކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި އެވެ.  

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ މެންދުރު 13:00 ގައެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ޝަރިއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބޭއްވީ ފެބްރުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޝަރީއަތަށް އެ މަނިކުފާނު ނުފޫޒު ފޯރުއްވަފާވާނެ ކަމަށް ބެލެވި އެ ދުވަހު ޖަލުގައި ބަންދު ކުރިއެވެ. ޖަލުން ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު އެ މަނިކުފާނު ކޯޓުން ދޫކޮށްލެއްވީ މާޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފައިސާ ލޯންޑަރކުރިމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެސްއެފްގެ އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެ މަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވާތީއެވެ. އެސްއޯއެފުން އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް