ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ހުރަވީ ބިލްޑިންގ

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ހުސްކުރަނީ

  • އޮފިސްތައް ބަދަލުކުރާނެ ތަންތަން ދަނީ ހޯދަމުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 13:31 3,029

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ހުރަވީ ބިލްޑިންގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ސައުދުﷲ ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގގައި ހުރި އޮފީސްތައް ބަދަލު ކުރާނެ ޖާގަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. ޖާގަ ލިބޭ އިރަށް އޮފީސްތައް ބަދަލުކޮށް ބިލްޑިންގ ތަޅާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރާނެ ވަކި މުއްދަތެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. 

''މިހާރު ޖާގައިގެ ދަތިކަން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އުޅޭތީ މިހާރު ބަލަމުން މިދަނީ އޮފީސްތައް މޫވްކުރާނެ ތަނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް،'' އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

ހުރަވީ ބިލްޑިންގއަކީ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަން ތިބޭ ވަރަށް ވުރެ ހާލަތު ދެރަ އިމާރާތެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ތިރީހަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާ ހުރަވީ ބިލްޑިން ބާވެ ހަލާކު ވެފައިވާތީ އެތަން ތަޅާލަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ނިންމިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޮފިސްތައް ބަދަލުކުރާނެ ޖާގަ ނެތުމުން ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ހުސްނުކުރެވުނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް