ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސިރާޖު ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

  • ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރެވޭނީ ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކޮށްގެންކަމަށް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 11:40 3,281

މޫސާ ސިރާޖު - ރާއްޖެއެމްވީ

ގާނޫނީ ވަކީލް މޫސާ ސިރާޖު ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވައިފިއެވެ. 

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭކަމަށެވެ. 

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ސިރާޖު ކުރެއްވި އެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލހު ކުރެވޭނެ ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކޮށްގެންކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބެވި ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކޮށްގެން ކަމަށާއި ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.  

ސިރާޖު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3 ޖަހާއިރަށެވެ. 

ސިރާޖު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި އިރު ރާއްޖެޓީވީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް ސުއޫދު ބުދަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ވަނީ ބަޔާން ނަގައިފައެވެ. 

 

ޜާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސުއޫދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށާއި އެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު ހިނގައި ދިޔަ ކަންކަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެ މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ސުއޫދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް