ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން)

އެފްއޭއެމް އަޅުގަނޑާއެކު އޮތް ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: މާޔަން

  • ޝައިހް އަހުމަދާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެއްވެސް ފުޓުބޯޅަ އިދާރާއަކާ ދެކޮޅުވާކަށް ނޫން: މާޔަން
  • މަހުފޫޒާ ހައްޔަރު ކުރީ "ސިމްޕަތީ ވޯޓް" ހޯދަން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރޭ: މާޔަން

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 19:17 6,075

މަރިަޔަމް މުހަމަދު (މާޔަން) - ފޭސްބުކް

ފީފާއަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މައި ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ ފުޓުބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް), މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން) އާއި އެކުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާޔަން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފިޑަރޭޝަން (އޭއެފްސީ)ގެ އިންތިޙާބަށް ޝައިހު އަހުމަދު ނުފޫޒު ފޯރުކުރުވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައެވެ. 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި މާޔަން ވިދާޅުވީ، މައްސަލަ ހުށައަހެޅުއްވީ ވަނީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށާއި، ފީފާ އާއި އޭއެފްސީއާ ދެކޮޅުވާން، ނުވަތަ އެފްއޭއެމްއާ ދެކޮޅަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އިންތިޙާބު ބާއްވާތާ 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޙާބާ ގުޅިގެން މައްސަލައެއް އޮތް ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ހުށައެޅުމަކީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް ކަމަށް ވާތީ އެއީ އޭނާއަށް ވެސް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާތީ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މާޔަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގައި ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ޝެއިހް އަލް ފަހަދު އަލް ސަބާހް އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްއަށް ނޭދެވޭ ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ދިޔައިރު، އޭއެފްސީން އެކަން ނުހުއްޓުވުމުން، ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުން ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން) 

ޝައިޙް އަހުމަދު އޭއެފްސީގެ ނުފޫޒު ގަދަ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ހުންނެވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ފީފާގައި ހުންނެވި މަގާމުން އެބޭފުޅާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ މާޔަން ފީފާ ކައުންސިލަށް އޭއެފްސީގެ ފަރާތުން ތަމްސީލް ކުރާނެ އަންހެން މެންބަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަރިމަތިލައި ނާކާމިޔާބުވިއިރު މި މަގާމަށް ހޮވުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މަހްފޫޒާ އަހްތަރު ކިރޮންއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝައިޙް ހަސީނާއަށް މަހްފޫޒާ ފާޑުކިޔުއްވުމުން ހަސީނާގެ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކު ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަހުފޫޒާ ވަނީ ޖަލަށްލާފައެވެ. އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްއާއި ދިމާކޮށް މަހުފޫޒާ ހަތްޔަރުކުރީ "ސިމްޕަތީ ވޯޓް" ހޯދުމަށް އުކުޅެއް ގޮތުގައި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތު ކުރާ ކަމަށް ވެސް މާޔަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މާޔަން (ކ) އާއި ފީފާގެ ރައީސް (ވ) -- ޓްވިޓަރ

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ މާޔަން ވަނީ މީގެ ކުރިން އޭއެފްސީ ވިމެންސް ކޮމިޓީގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި 2003 ވަނަ އަހަރު ވިމެންސް ފުޓްބޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި އެފްއޭއެމްއާ އެކު މަސައްކަތް ފަށައި، ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފަހުން އެފްއޭއެމްއާ ދުރަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މާޔަން ގެންދަވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

މާޔަން ފީފާއަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އެމްވީން އެފްއޭއެމްގެ ބަހެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށް، އެ އިދާރާގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތްނުވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް