ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ވިޔަފާރި - ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް

ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް: ފަހު ދުވަހަކީ 26 އޭޕްރިލް!

  • ރޯދައަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ނައިޓްމާރކެޓެއް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 19:12 2,924

ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

ލިކަމެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ "ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް" ގެެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ 26 އޭޕްރީލް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. 

އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މި ނައިޓް މާރކެޓް ދަރުބާރުގޭގެ ބޭރު އަދި ހުރިހާ ހޯލެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަނީ ސްޓޯލް ބަހައްޓާފައެވެ.

މިނައިޓް މާކެޓްގައި ވެސް ކެންޓީނެއްގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ މުދަލެއް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ހެޔޮ އަގުގައި ގަންނަން ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

އޭޕްރިލް 26 ވަނަ ދުވަހު ނައިޓްމާރކެޓް ނިންމާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިރުއޮއްސި 6:00ގައެވެ. 

ލިކަމެކް ނައިޓް މާކެޓް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ރޭގަނޑު 12:00 އަދި 26 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން އެރޭގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އަށެވެ. 

ލިކަމެކް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މިނައިޓް މާކެޓަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ނައިޓް މާކެޓަށް ހެދުމަށް ވަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. 

މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ބޮޑު އިންޑޯ މާކެޓެއް ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

މިނައިޓް މާކެޓަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްތާކުން ވިޔަފާރިކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ރާވާ ހިންގާ އިވެންޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް