ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

  • ބިލަށް ތާއީދު ކުރަނީ ޖޭޕީ އާއި ޕީޕީއެމުން
  • އެމްޑީޕީން ވަނީ ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 12:11 8,646

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް - ރާއްޖެއެމްވީ

އާ ގާނޫނުއަސާސީއަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި، މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމަށް އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

އޭނާއަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދެވެ.

ރިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 285 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމު ނިންމުމަކަށް ގެނެވުނު މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމަކީ ޝަރަފުވެރިކަމާ އެކު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ދައުލަތުން އެބޭފުޅާއަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެއެވެ.

އެ އިސްލާހުގެ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ކުރުމެއް ނެތިއެވެ. އެގޮތުން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަނީ އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައި، އެ ބިލު ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންގެންގޮސްފައެވެ.

ބިލުގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވަނީ އެ ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފައެވެ. ނަމަވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ވަނީ އެ ބިލަށް ތާއީދު ކުރައްވައި، ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް