ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:40
އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމްގެ ނައިބްރައީސްކަން ރަސްމީކޮށް ޝަކީބަށް ހަވާލުކޮށްފި
އެފްއޭއެމްގެ ނައިބްރައީސް އަކަށް ޝަކީބް ގެނައީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ނައިބްރައީސްކަން ރަސްމީކޮށް އަހުމަދު ޝަކީބު އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ސީނިއާ ނައިބްރައީސްކަމަށް ޝަކީބު ގެނައީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. ޝަކީބު އެ މަގާމަށް ގެންނަން އެކްސްކޯ އިން ވެސް ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް އެފްއޭއެމްގެ ނައިބް ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތްތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އިރު، ބައްސާމްގެ ޓީމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހުސައިން ހިމެނިވަޑައިގެންނަވަ އެވެ.

އިންތިހާބުގެ ކުރިން ބައްސާމްގެ ޓީމުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވުމުން އެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ "ސިޔާސީ" މެންބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބައްސާމްގެ ޓީމުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ސިފަނުވަނީ އެންމެ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ ބައްސާމާއި އޭނާގެ ނައިބު ރައީސާ އައިޝަތު ނާޒިމާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ޝަކީބުވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

ބައްސާމްގެ އެކްސްކޯގައި މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ މޯލްޑިވްސް ގޭސް ސޭލްސް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު އާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބުދުﷲ އަހުމަދާއި މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒް މުހައްމަދު ރަޝީދާއި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަލީ އާއި ފުވައްމުލަކު މެމްބަރު އަލީ ޝާހު އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހުދީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް