ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅު

ރައީސް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

  • އެމަނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅަކީ އެ ޤައުމުގެ ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ދައުވަތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 17:49 2,008

ރައީސް ސޯލިހް އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވެވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅަކީ އެ ޤައުމުގެ ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ދައުވަތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ބިނާކުރާ ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިޔާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑާ ވެސް އެމަނިކުފާނު ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އަދި ބެންގަލޫރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރޯޔަލް ޗެލެންޖަރސް ބެންގަލޫރާއި، ޗެންނާއީ ސުޕަރ ކިންގްސްއާ ދެމެދުގައި ކުޅެވުނު އައިޕީއެލް ކްރިކެޓް މެޗް ވެސް ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހްގެ އަރިހުގައި، މި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި، ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މިއީ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ފަހުން ރައީސް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް