ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 16:42
ޓްރަމްޕް ވައުދު ތަކުރާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންޒަވެޓިވް ޕޮލިޓިކަލް އެކްޝަން ކޮންގްރެސްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން
ޓްރަމްޕް ވައުދު ތަކުރާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންޒަވެޓިވް ޕޮލިޓިކަލް އެކްޝަން ކޮންގްރެސްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން
ގޫގުލް
މެކްސިކޯ ފާރު
ތާވަލުގެ ކުރިޔަށް މެކްސިކޯ ފާރުގެ މަސައްކަތް ފަށާންނަ: ޓްރަމްޕް
 
މެކްސިކޯއާއި އެމެރިކާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ރޭނުމަކީ ޓްރަމްޕްގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް

އެމެރިކާ އާ މެކްސިކޯ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރު ލުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ތާވަލުގެ ކުރިން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މި މަސައްކަތުގެ ވައުދު ޓްރަމްޕް އާ ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންޒަވެޓިވް ޕޮލިޓިކަލް އެކްޝަން ކޮންގްރެސްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުރުން ޓްރަމްޕްވަނީ "ނުބައި މީހުން އެގައުމުން ބޭރު ކުރުމަށް" އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މޭރީލޭންޑްގައި އޮތް އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރަމްޕް މި މޭރުމުން ވާހަކަދެއްކެވުމާއެކު "ޔޫއެސްއޭ، ޔޫއެސްއޭ،ޔޫއެސްއޭ" ގޮވާ އަޑު ގުގުމާލިއެވެ.

"މިއުޅެނީ ފާރު ރާނަން" ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން. ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލަށްވުރެ ކުރިން. ތާވަލުގެ މާ މާ މާ ކުރިން"

ޓްރަމްޕް މި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރެކްސް ޓިލާސަން އާއި ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖޯން ކެލީ މެކްސިކޯގެ އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިތާ އެއް ދުވަސް ތެރޭގައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް