ހޯމަ 17 ޖޫން 2019
01 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ކަލައިދޫ

ކަލައިދޫގައި ހުވަނި ގިނަވެ ރައްޔިތުންނަށް ތުރާލަކަށްވެއްޖެ

  • އެރަށުން ހުވަނި ފެނުނީ މީގެ މަސްދުވަސް ކުރިން

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 13:56 11,689

ކަލައިދޫ ސްކޫލު ފާރުގައި ހުވަނި އަޅާފައި - ފޭސްބުކް

ލ.ކަލައިދޫގައި ހުވަނި ގިނަވެ އާންމުން ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ތުރާލަކަށްވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މުޅި ރަށުގައި އޮތީ ހުވަނި ކަމަށާއި، ހުވަނި ނެތް ގަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ސްކޫލުގެ ފާރުގައި ހުވަނި

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ސްކޫލުގައި ހުވަނީގެ އުނދަގޫ އިންތިހާއަށް ފޯރާފައިވާ ކަމަށެވެ. އާންމުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ ފާރުގަޔާއި ގަސްތަކުން މަގަށް ވެސް ގިނަ އަދަދެއް ހުވަނި ފާބަފައި ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ހިނގާބިނގާވެ ވެސް އުޅުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްއާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ހުވަނި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުވަނި މެރުމަށް ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ބޭސް ޖަހަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

''ގްރޭޑް 1 އަކުން 10 އަކަށް ދެދަންފަޅިއަކަށް ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެމުން ދަނީ. ކުޑަ ކުދިން އުޅޭތަނެއް ވީމަ އެހާ ބާރުގަދަ ބޭސް ނުޖަހަން. އޯމޯ ފެން ޖެހީމަ ވެސް މަރުވޭ. އެމަސައްކަތް ކުރަން މިހާރު.'' ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ހުވަނި އެރަށުން ފެނުނީ މީގެ މަސްދުވަސް ކުރިން ކަމަށާއި ހުވަނި ނައްތާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް