ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ

ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!

  • މިހާތަނަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ އަށަކަށް އަރާ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ 16:25 18,605

ަޝަންގްރިއްލާ ހޮޓެލް އަށް ދިން ހަމަލާގައި ހަލާކުވެފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ސްރީލަންކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ދެމުން ގެންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓެލްގައި ދީފައިވާ ހަމަލާއަކީ ދެ މީހަކު އަމިއްލަ ގައިގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން ދީފައިވާ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ލަންކާގެ ޑެއިލީ މިރާ ޑޮޓް އެލްކޭ އިން ބުނެފިއެވެ. 

ލަންކާގައި މިހާތަނަށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އަދަދު އަށަކަށް އަރާފައިވާއިރު އެތައް ބަޔަކު ވަނީ މަރުވެ ޒަޚަމްވެފައެވެ. 

ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގުތައް ލަންކާގައި މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު ޑެއިލީ މިރާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓެލްގައި ދީފައިވާ ހަމަލާއަކީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮމެއް ހަރުކޮށްގެން ދީފައިވާ ހަމަލާކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. ބޮން ގޮއްވުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން (ހޮނިހިރު ދުވަހު) ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓެލްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ދެ މީހަކު ޗެކިން  ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ހޮޓެލް ތެރޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާއަކީ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން ދީފައިވާ ހަމަލާއެއް ކަން ހާމަވާ ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ވެއެވެ. އެ ނޫހުގައިވާ ގޮތުން ބޮން ގޮއްވި ދެ މީހުން ތިބީ އެ ހޮޓެލްގެ 616 ވަނަ ނަންބަރު ކޮޓަރީގައެވެ. 

 

ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގުތައް ލަންކާ އިން ފަށާފައިވާއިރު ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00 އާ ހަމައަށް އެގައުމުގައި ވަނީ ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނާއި އެހެން ގައުމުގަތުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ލަންކާގެ ހަތަރު ފުލުހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. 

މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެކަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. 

މިހާތަނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 180 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ އިރު ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މި އަދަދުތައް މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް