އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ލަންކާގައި ހިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާ

ހެޔޮ އަގުގައި ލަންކާއަށް ގުޅޭގޮތް ދިރާގާއި އުރީދޫއިން ހަމަޖައްސައިފި

  • ދިރާގާއި އުރީދޫންވެސް މިނެޓަކަށް 1 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ގުޅޭނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ 13:09 3,172

ލަންކާގައި ހިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް - އެމްއެންޑީއެފް

ތިން ފައްޅިއެއްގަ އާއި ކޮލަމްބޯގެ ބައެއް ތަންތަނުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހެޔޮ އަގުގައި ލަންކާއަށް ގުޅޭނެ ރޭޓޭއް ދިރާގާއި އުރީދޫއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. 

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު އުރީދޫއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ގުޅޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ރޭގަނޑު 12:00 ޖަހަންދެން ލަންކާގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްވެސް މިނެޓަކަށް 1 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ގުޅޭނެ ކަަމަށެވެ. 

ލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އުރީދޫއިން ނެރުނު ބަޔާން 

އޭގެ އިތުރުން، ދިރާގުުންވެސް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 12:00 އާ ހަމައަށް ލަންކާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅޭނެ އަގު ހެއުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް މިނެޓަކު 1 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ލަންކާގެ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ލަންކާގައި ހިނގި ބޮމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބޮންތަކެއް ގޮވި ޙާދިސާގައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވިތޯ މިމިނިސްޓްރީއިން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އިމަޖެންސީ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 7983400 އަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. 

ލަންކާގައި ހިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް -- ފޮޓޯ: ލަންކާ މީޑިއާ 
ލަންކާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ދިވެއްސަކު ނިޔާވި ކަމެއް، ނުވަތަ ޒަހަމްވިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް