ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ތަރިކައިގެ ދުވަހާއި ފަންނުގެ ދުވަސް

ތަރިކައިގެ ދުވަހާއި ފަންނުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭވި ހަަރަކާތްތައް ފަސްކޮށްފިި

  • ހަރަކާތްތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އިއުލާނު ކުރާނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 13:05 1,633

ހުކުރު މިސްކިތް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިޤު ބައްލަވާލައްވަނީ - ޙުސައިން ޙަސަން

ތަރިކައިގެ ދުވަހާއި ފަންނުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ރޭވި ހަަރަކާތްތައް ފަސްކޮށްފިިއެވެ. 

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ފަންނުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ލަސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

މި ހަވީރުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުޅިވަރާއި ތަފާތު އެކި ފަންނުވެރީންގެ ހުނަރު ދެއްކުމުގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން، "ފުޑް ސްޓޯލް"ތަކެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ފަސްކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ވެސް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި، އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް