އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި ނަމާދުކުރުން

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

  • ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ތަންތަނުގައި ކުރެވޭނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 16 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 12:26 5,092

ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކެއް ހިންގާ ވެލާނާ ބިލްޑިންގ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި ފަސޭހައިން ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. 

އަންގާރަ ދުވަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިނުވާ ތަންތަނުގައި ފަސޭހައިން ނަމާދު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މި ސަރުކާރުން 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ވައުދުތައް ފުއްދަމުންދާއިރު، މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވާދޭން ފެށުމުގެ ވައުދު ވެސް ވެރިކަމަށް މަހެއް ނުވަނީސް ވަނީ ފުއްދާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގެ ވައުދު ވެސް ދާދިފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ފުއްދާފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް