ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 18:42
ލޭންސް އާމްސްޓްރޯންގް: އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ދަޢުވާއެއް
ލޭންސް އާމްސްޓްރޯންގް: އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ދަޢުވާއެއް
ގޫގުލް
އާމްސްޓްރޯންގްގެ ޝަރީޢަތް
އާމްސްޓްރޯންގްގެ ޝަރީޢަތް ނޮވެމްބަރު މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު
އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ދަޢުވާއެއް

މަނާބޭސް ބޭނުންކުރިކަމަށް އިޢުތިރާފުވުމުން، އުމުރުދުވަހަށް ކުޅިވަރުން ދުރުކޮށްފައިވާ މަޝްޙޫރު ސައިކްލިސްޓް، ލޭންސް އާމްސްޓްރޯންގްގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

އާމްސްޓްރޯންގްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ، އާންމުންގެ ފައިސާއިން ހިންގާ ޔޫއެސް ޕޯސްޓަލް ސަރވިސްގެ ޓީމުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރިއިރު މަކަރު ހެދުމާއި އޮޅުވާލިކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި އޭނާގެ އަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އާމްސްޓްރޯންގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ، 2010 ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ ޓީމުގައި ކުރިން ހިމެނުނު ފްލޮއިޑް ލޭންޑިސްއެވެ. އޭނާ މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގައި އަމަލުކުރާ ފެޑެރަލް ފޯލްސް ކްލެއިމްސް އެކްޓްގެ ދަށުން، އާމްސްޓްރޯންގްގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ ސަރުކާރަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށެވެ.

އަދި 2012 ވަނަ އަހަރު އާމްސްޓްރޯންގް މަނާބޭސް ބޭނުންކުރިކަން ސާބިތުވެ، އޭނާ އޭރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ 7 ޓުއަރ ޑި ފްރާންސްގެ ލަޤަބު އޭނާގެ އަތުން އަތުލުމާއެކު، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވެސް ވަނީ މި މައްސަލައިގެތެރެއަށް ވަދެފައެވެ.

މި ދައުވާ އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދުން 25 އިންސައްތަ ފްލޮއިޑް ލޭންޑިސް އަށް ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
- ކޮމެންޓް