އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް

ފައިނޭންސް ފޯރަމް 2019: މި އަހަރުގެ ތީމަކީ ''އިޖުތިމާއި އަދި އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ދައުރު''

  • މާލީ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިވެރިން ބައިވެރިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 16 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 10:08 2,397

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން - ޕެންޝަން އޮފީސް

ޕެންޝަން އޮފީހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހު ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް 2019ގެ ތީމަކީ "އިޖުތިމާއި އަދި އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ދައުރު"އެވެ.  

މިފަހަރުގެ ފޯރަމްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، ސަރުކާރާއި ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ ގުޅިގެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރިކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އެސްއެމްއީ ބޭންކެއްގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ސްކްޓަރ ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެގައި މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތައް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިފޯރަމްގައި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާނެ އެވެ.

އެގޮތުން މި ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހުސައިން މަނިކު، އެސްއެމްއީ ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ޒީނާޒު އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އައިޑީބީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު ލަމްޔާ އިބްރާހިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކި މައުޟޫތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކެއް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެސްއެމްއީތަކާއި އަލަށް އުފެދޭ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ވަރަށް ހާއްސަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ވެސް މި ފޯރަމްގައި އޮންނާނެއެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުން 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމްއަކީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ ފޯރަމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތީމަކީ "ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް ދިގު މުއްދަތުގެ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުންގެ ދައުރު" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް