އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ޕަބްލިކް ޓްރާސްޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  • މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުން

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 15:36 4,861

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

މާލޭގެ ޕަބްލިކް ޓްރާސްޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނސްޓަރު އަހްމަދު އާދިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

''ނިޔަމި'' ތައާރަފް ކުރުމަށް ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާދިލް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ޕަބްލިކް ޓްރާސްޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ ޕަބްލިކް ޓްރާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކަމެއް ކަމަށެވެ. ހޯމަ ދުވަހަށް 100 ދުވަސް ހަމަވި މިޚިދުމަތް ނުދެވި ލަސްވަނީ އޯޑަރު ދިނުމަށާއި، ރޫޓްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭތީ ކަމަށެވެ.

ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ޓްރާސްޕޯޓުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]e.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް