ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 17:31
"ފްރީ ސީރިއަން" އާމީގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް ހަތިޔާރާއި އެކު
"ފްރީ ސީރިއަން" އާމީގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް ހަތިޔާރާއި އެކު
ގޫގުލް
ސީރިއާ ހަނގުރާމަ
ސީރިޔާގެ އަލްބާބު "ފްރީ ސީރިއަން" އާމީގެ އަތްދަށަށް
 
"އޮޕަރޭޝަން ޔޫފްރޭޓްސް ޝީލްޑް" ފަށާފައިވަނީ އޯގަސްޓްމަހު

ތުރުކީގެ މަދަދާއެކު ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަވެރިން ސީރިޔާގެ އަލްބާބު އެއްކޮށް ކަހަލަގޮތަކަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި ވާކަމަށް ތުރުކީގެ ޑިފެންސް  މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އަނަދޮލޫއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

 

އަނަދޮލޫ ރިޕޯޓް ކުރާގޮތުން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ މައިންތައް ހޯދައި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 

ތުރުކީގެ ޓޭންކަރުތަކާއި، ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން އަދި ސްޕެޝަލް ފޯސްގެ އެހީ ލިބިފައިވާ ދި ފްރީ ސީރިއަން އާމީ އިން އަލްބާބުގެ މެދުތެރެއަށް ވަދެފައިވާކަމަށް އަނަދޮލޫއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި އިސިކް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

 

އައިއެސްގެ އަތްދަށުން ތުރުކީގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރިން އައިއެސް ފައްސާލައި ސީރިއާގެ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ކުރިއެރުން ހުއްޓުވުމަށް ތުރުކީއިން ސީރިޔާގައި "އޮޕަރޭޝަން ޔޫފްރޭޓްސް ޝީލްޑް" ފަށާފައިވަނީ އޯގަސްޓްމަހުއެވެ.

 

ތުރުކީގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގާއި 30 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން އޮންނަ، އައިއެސްގެ ބާރުގަދަ ސަރަހަދެއްކަމަށްވާ އަލްބާބުގެ ކޮންޓްރޯލް ލިބުމާއެކު މިހާރު ވެސް ތުރުކީއިން ބަފަރ ޒޯންއެއް ހަދާފައިވާ އެ ސަރަހައްދުގައި ތުރުކީގެ ނުފޫޒު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެއެވެ.

  


 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް