ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 15:40
ލެސްޓަރ މެނޭޖަރުކަމުން ވަކިކުރި ކްލޯޑިއޯ ރެނީރީ
ލެސްޓަރ މެނޭޖަރުކަމުން ވަކިކުރި ކްލޯޑިއޯ ރެނީރީ
ގޫގުލް
ލެސްޓަރ މެނޭޖަރު ވަކިކުރުން
ލެސްޓަރ މެނޭޖަރުކަމުން ރެނީރީ ވަކިކޮށްފި
އޭނާ ވަކިކުރީ ޓީމްގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް: ބޯޑް

ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ތަށި، ލެސްޓަރ ސިޓީއަށް ހޯދައިދިނުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެ ޓީމުގެ މެނޭޖަރ، ކްލޯޑިއޯ ރެނީރީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ރެނީރީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައި މިވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކުރިތާ އެންމެ ނުވަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓީމުގެ ފެންވަރު ދަށްވެ، ޓީމު ރެލިގޭޓް ވުމަށް އެންމެ ޕޮއިންޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ރެނީރީ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު ލެސްޓަރގެ ބޯޑުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ބޯޑުގެ ނިންމުމަކީ ދަތި ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކްލަބުގެ ހިންގުމަށް މިވަގުތު މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހިފައިވުމުން، މިއީ ކްލަބަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ވިސްނާފައި ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ލެސްޓަރއަށް މި ސީޒަނުގައި އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައި ނުވާއިރު މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ މުހިންމު އެންމެ ފަސް މެޗެވެ.

އަދި މި ބަލިތަކާއި އެކު ލެސްޓަރ ރެލިގޭޓް ވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޓީމު ވެގެންދާނީ، 1938 ގެ ފަހުން ރެލިގޭޓްވާ ފުރަތަމަ ޑިފެންޑިންގ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
- ކޮމެންޓް