ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2 ގައި ވިލް ސްމިތް ފެންނާނެތަ؟

  • ޓްރެއިލާ އިން ވިލް ނުފެނުމުން ފޭނުންވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 19:03 4,198

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2 ގެ ސެޓްގައި ވިލް ސްމިތް ނަށަނީ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ހޮލިވުޑް އެކްޓަރ ވިލް ސްމިތް ވަނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ2" ގެ ޚާއްސަ ލަވައެއް ޝޫޓް ކޮށްފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މި ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކޮށްފައިވާއިރު ޓްރެއިލާ އިން ވިލް ނުފެނުމުން ފޭނުން ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ.

ފިލްމް ޓްރެއިލާ ލައުޗިންގައި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރް ބުނެފައި ވަނީ ބޮލީވުޑް ލަވައަކަށް ނެށުމަކީ ވިލްގެ ބަކެޓް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިލް ވަނީ "ރާދާ" މި ލަވަ ރިހާސަލްކޮށް ޝޫޓް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. މި ފިލްމްގައި ވިލް ފެނިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރަންދެން ދޫކޮށްލާނީ ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" އަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކަރަންގެ ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" ގެ ސީކުއެލް އެކެވެ.

އާލިއާ ބަޓް، ވަރުން ދަވަން އަދި ސިދާތް މަލޯތްރާ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެފައިވަނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އިންނެވެ.

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ2" ގައި ފެނިގެންދާނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތައާރަފް ވާ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތޭރިއާ އާއި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ އަދި ޓައިގާ ޝްރޯފެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް