ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ހީވާގި ކަނބަލުން އެކްސްޕޯ

ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިފި

  • މި މައުރަޒު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އިރު އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 24 ފެބުރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 04:24 2,417

ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ - ފޭސްބުކް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހީވާގި ކަނބަލުން 2017 އެކްސްޕޯ  ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

މިކަމަށްޓަކައި މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

 

މި މައުރަޒުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތަފާތު ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާއިރު އަތްތެރި މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ތަފާތު ގިނަ އައިޓަމްތަކާއި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާނެ އެވެ،

 

މިމައުރަޒު ކުރިއަށްދާއިރު ލައިވް އާރޓްސް ސަގާފީ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

 

މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 އިން ފެށިގެން 27ގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ މި މައުރަޒު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް މެންދުރު ފަހު 14:00 އިން ފެށިގެން އިރު އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް