އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - އުރީދޫ މަސްރޭސް 10

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ 10 ވަނަ ސީޒަން ލޯންޗުކޮށްފި

  • އެއް ވަނައަށް 50،000ރ.
  • އެންމެ ގިނަ މަސްބާނާ ފަރާތަކަށް 5000 ރުފިޔާ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 10 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 15:51 2,659

އުރީދޫ ހެޑް އޮފީސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އުރީދޫ އިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ވެސް ކުރިއަށްގެންދާ " އުރީދޫ މަސްރޭސް" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. 

ބުދަ ދުވަހު އުރީދޫއިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ރޭސް ލޯންޗުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސޭލްސް އެންޑް ބްރޭންޑް، ހުސެން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި މުބާރަތް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަސްވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދިގެން ދިއުމަކީ ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި، މި ފަހަރުގެ ސީޒަން އިތުރަށް ފޯރިގަދަ ކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. 

"ފާއިތުވެ ދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އުރީދޫ މަސްރޭސް ވަނީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ޚާއްސަ ޖާގައެއް ހޯދާފައި، މި މުބާރަތް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ނެތެމުންދިޔަ ސަގާފަތެއް ދިރުވުމުގައި ބައިވެރިވެ، ޒުވާން ކުދިންގެ މެދުގައި މަސްވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދިގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ޚާއްސަ އުފަލެއް. އަދި މަސްރޭހާ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު، އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ 10 ވަނަ ސީޒަން އަކީ ބައިވެރިންނާއި، ބެލުންތެރިންނަށް ވެސް ހަނދާނުން ފޮހެނުލެވޭ ފަދަ ޝޯއަކަށް ވެގެން ދިއުން،" ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޒުވާނުންގެ އިތުރުން މި ފަހަރުގެ ސީޒަންގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ވެސް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަންހެން ޓީމްތަކަށް ޚާއްސަ ބުރެއް ވެސް މިފަހަރު ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށް އުރީ ދޫއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މި ޓީމްތަކުން ވެސް ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ ގްރޭންޑް ފިނާލޭގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 11 އޭޕްރީލް 2019 ގައި ހުޅުވާލާއިރު، 4 އަންހެން ޓީމާއެކު، ޖުމުލަ 16 ޓީމް މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރަށް ޓީމް ތަކުން ބައިވެރިވާން ކުރިމަތިލައިފިނަމަ ގުރުއަތަކަށް ފަހު ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މި ފަހަރުގެ މަސްރޭހުން އެއްވަނަ ހޯދާ ޓީމަކަށް 50،000ރ. ލިބޭއިރު، އެންމެ ގިނަ މަސް ބާނާ ފަރާތަކަށް 5000ރ. އަދި އެންމެ ބަރު މަހެއް ބާނާ ފަރާތާއި، އެއްވަނަ އަންހެން ކެޔޮޅަށްވެސް 5000ރ. ލިބޭނެ ކަމަށް އުރޫދޫއިން ބުނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް