އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - މަންތާ އެއާ

މަންތާ އެއާގެ ދަތުރުތައް ދަރަވަންދޫ އަށް ފަށަނީ

  • ދުވާލަކު ދެ ފްލައިޓް ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 10 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 14:48 4,227

މަންތާ އެއާލައިންގެ ފްލައިޓެއް: ކްރޫންތަކެއް ހުއްޓިލައިގެން - ރައީސް އޮފީސް

މަންތާ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބ. ދަރަވަންދޫ ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފިއެވެ.

މަންތާ އެއާރގެ ދަތުރުތައް ދަރަވަންދޫ އަށް ފަށާއިރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހާއްސަ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެއީ ބޮޑު މީހަކަށް ކޮޅަކަށް 499 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮޅަކަށް 249 ރުފިޔާއެވެ.

އެޑްވާންސްކޮށް ޓިކެޓް ބުކް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 549 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ޓިކެޓް ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވާލަކު ދެ ފްލައިޓް ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި ތިން ފްލައިޓް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މަންތާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މަންތާގެ ޓިކެޓްތައް އެކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ބުކް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

މަންތާ އެއާގެ ސީއެމްއޯ އަހުމަދު މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، ދަރަވަންދޫ އަށް ދަތުރު ފެށުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދަށް ދަތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެ އެއާލައިނުން ދޭ ހިދުމަތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަ ޖެހޭ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތަކަށްވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މަންތާ އެއާލައިންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މާލެ އައިސްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.

މަންތާ އިން ވަނީ މިހާތަނަށް ތިން ފްލައިޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފައެވެ. އެ އެއާލައިނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށެވެ. މަންތާގެ ދަތުރުތައް ތ. ތިމަރަފުއްޓަށް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ. މަންތާ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް މި އަހަރުތެރޭ ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިދިޔަ އަހަރުތެރޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގައި މަންތާގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަންގެ އިތުރުން ފްލައިމީ ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް