ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހޯރަފުށްޓާއި އިހަވަންދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗް ހުޅުވައިފި

  • މި ދެ ބްރާންޗްގައި 24 ގަޑިއިރު އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގޭނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 23 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 23:42 2,314

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހޯރަފުށްޓާއި އިހަވަންދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗް ހުޅުވުން - ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އަތޮޅުތަކަށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ ހޯރަފުށި އަދި އިހަވަންދޫގައި ބްރާންޗް ހުޅުވައިފިއެވެ.  

 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި ދެ ބްރާންޗްގައި 24 ގަޑިއިރު އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގުމާއި ޖަމާކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުންޏެވެ. އަދި ރަސްމީ ގަޑީގައި އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަދި ކާޑުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުންޏެވެ. 

 

މި ބްރާންޗްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުމަށް މިއަދު މި ދެ ރަށުގައި ދެ ރަސްމިއްޔާތުވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބްރާންޗްތައް ހުޅުވުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން ބޭންކްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ މި ހުޅުވި އާ ބްރާންޗްތައް މެދުވެރިކޮށް ހޯރަފުށި އަދި އިހަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އަދި ރަށުގެ އިޤްތިސާދަށް ރަގަޅު ފައިދާއެއް ކުރެވުމަކީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

 

މި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އިންވެސްޓްކުރާ މިންވަރު ދެގުނައަށް މަތިކޮށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރްގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކަމަށް އެންޑްރޫ ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް