ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:34
ޓީސީ އަދި ޕޮޗެއޮން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓީސީ އަދި ޕޮޗެއޮން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔޫޓިއުބް
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް: ކޮރެއާ ކްލަބާ އެއްވަރުކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ޓީސީ ސެމީއަށް
މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޓީސީން
ޓީސީގެ ގޯލު ކީޕަރު ނޭޕާލްގެ ކިރަން ކުމާރު ވަނީ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދިފާއުކޮށްފަ
ސެމީގައި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ ޓީމެއް އެނގޭނީ ގްރޫޕް ބީގެ މެޗުތަކަށްފަހު

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގައި ކޮރެއާގެ ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒެންއާ އެއްވަރުކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމު ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު ޓީސީއާ ވާދަކޮށް ޕޮޗިއޮންއިން މެޗު އެއްވަރުކުރީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮންގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޓީސީންނެވެ. މި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރުވަތުތުގެ ތެރޭގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވިންސެންޓްގެ ކޯނެލިއަސް ސްޓެވާޓް އެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ޕޮޗިއޮންގެ މައްޗަށް ޓީސީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ފުރަތަމަ ކޮޅު ޓީސީން ކުޅުނު ނަމަވެސް މެޗުގެ ފަހު 20 ވަރަކަށް މިނެޓު ޕޮޗިއޮން އިން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ޓީސީގެ ގޯލަށް ފުލުފުލުގައި ނުރައްކާކޮށް ހަމަލާ އުފައްދާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓީސީ އަށްވެސް ވަނީ ދެވަނަ ހާފްގައި ލަނޑު ޖަހަން ހުސް ދެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) އަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ހިމެނެއެވެ.

ޕޮޗިއޮން އިން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕާކް ޖުން ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހުވެސް ޕޮޗިއޮން އަށް ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށްވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓީސީގެ ގޯލު ކީޕަރު ނޭޕާލްގެ ކިރަން ކުމާރު ވަނީ ގިނަ ބޯޅަތަކެއް ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ޓީސީ ވަނީ ގްރޫޕްގެ އޭގެ އެއްވަނަ ހޯދާފައެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ ޓީމެއް ކަށަވަރުވާނީ ހުކުރު ދުވަހު ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅޭ ފަހު މެޗުތަކަށް ފަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް