ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:39
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގަ
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގަ
ގޫގުލް
ތުރުކީ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން
ތުރުކީގެ ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން ހުއްދަކޮށްފި
 
ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވޭ

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާ ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ތުރުކީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ބުރުގާއެޅުން އަލުން ހުއްދަ ކުރި އެންމެ ފަހު މުއައްސަސާގެ ގޮތުގައެވެ.

އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ ދިފާއުކުރުމުގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރި މުއައްސަސާއަކީ ވެސް އަސްކަރިއްޔާކަމުގައިވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 1980ގެ ތެރޭގައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރުދޮޣާން ގެންދެވީ ބުރުގާ މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ މިނިވަންކަމާ ދެކޮޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އޮރުދޮޣާންގެ އެ މަސައްކަތްޕުޅާ ދެކޮޅު އިލްމާނިއްޔަ ފިކުރުގެ މީހުން ގެންދިއައީ އޮރުދޮޣާން އަކީ އިސްލާމިސްޓް ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ތުރުކީގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީގެ ގޮތުގައި 98 ޕަސެންޓް އޮތް ތުރުކީގައި އިލްމާނިއްޔަ ގާނޫނު އަސާސީގައި  1920 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަކި ދީނެއް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް