އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - ޖީއެމް ފޯރަމް

ޖީއެމް ފޯރަމްގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު ފަށަނީ

  • މީގެ ކުރިން ތިން ޖީއެމް ފޯރަމް ވަނީ ބާއްވާފައި
  • ޖީއެމް ފޯރަމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު އިސްވެރިންނާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ފޯރަމެއް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 31 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 17:58 5,664

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖީއެމް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ޖީއެމް ފޯރަމް މިއަހަރު 100 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން 30 އަށް ވުރެ ގިނަ ބްރޭންޑް ތަމްސީލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ޖީއެމް ފޯރަމްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު، ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުގެ ޖީއެމް ފޯރަމްގައި ވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއި ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކާއި ސިނާއަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ޖީއެމް ފޯރަމްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރާ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުނަރާއި އެ ދާއިރާގައި ހުރި ތައުލީމީ ފުރުސަތުތަކުގެ އިތުރުން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ދައުރާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޖީއެމް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް