އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - ޔޫތް އެންޓަރޕްރަނާސް ފޯރަމް

ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ޔޫތް އެންޓަރޕްރަނާސް ފޯރަމް ބާއްވައިފި

  • ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްއެބަދޭ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 31 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 16:57 4,420

ޔޫތް އެންޓަރޕްރަނާސް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

އެމްއެމްއޭ އިން އިސްނަގައިންގެން ބާއްވާ ގްލޯބަލް މަނީ ވީކްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫތް އެންޓަރޕްރެނާރސް ފޯރަމް ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ފޯރަމް ބާއްވާފައި ވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ލ. ފޮނަދޫ އަދި ގދ. ތިނަދޫގައެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި މި ބޭއްވި ފޯރަމްތަަކަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުންޏެވެ. 

މި ފޯރަމްތަކުގައި ވަނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ދީފައެވެ. އަދި ބިޒަނަސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތާއި ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިއަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަފާތު ތިން ފަރާތަކުން މި ތިން ރަށުގައި ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ ކަންތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.  

ގްލޯބަލް މަނީވީކް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ މުޅި ރާއްޖެ ޝާމިލްވާގޮތުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާފައެވެ.

ގްލޯބަލް މަނީވީކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މާލީ އަދި ފައިސާ އާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކަށް ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޚާއްސަކުރާ ހަފްތާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް