ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 23:05
ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް
ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް
ޔޫޓިއުބް
ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކ
ބޭނުމީ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސެމީން ޖާގަ ހޯދަން: ނިޒާމްބެ
ކޮރެއާގެ ޕޯޗިއެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭ: ނިޒާމްބެ
މެޗަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރުވެ ނިމިފައި: ނިޒާމްބެ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ޕޯޗިއެންއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ މޮޅުވެ، ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ނިޒާމްބެ ބުނީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކޮރެއާގެ ޕޯޗިއެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ސެމީން މިހާރުވެސް ޖާގަ ލިބިފައިވާއިރު، ޕޯޗިއެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓީސީން ފަސޭހަކޮށްނުލާނެ ކަމަށާއި، މެޗަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރުވެ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ނިޒާމްބެ ބުނީ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ޓީސީ ދަތުރުކޮށްފި ނަމަ ލިބޭ ފައިދާވެސް ބޯޑުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއްވަނަ ޓީމު ގޮތުގައި ސެމީއަށް ގޮސްފި ނަމަ އިދިކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ ޓީމު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީވެސް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ކަމަށް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެޗަށް ނިކުންނައިރު، ޓީސީ އަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު ގެންޖެހުމަކީ ކެޕްޓަން އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ) އަދި އިމްޝާދު އަށް ޕޯޗިއެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ އެފްސީ އަލްގާ މެޗުގައި ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފެނިގެންނުދިޔަ ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) ، ޔާމްބެ، އައްޒާމް އަދި އައިހަމް ޕޯޗިއެންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް