ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:59
ރަސްގެފާނު ސަލްމާނާއި ސެނެޓާރ މެކޭން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ރަސްގެފާނު ސަލްމާނާއި ސެނެޓާރ މެކޭން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
އޭއެފްޕީ
ސެނެޓާ ޖޯން މެކޭން
ސެނެޓާ ޖޯން މެކޭން އާއި ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ޖޯން މެކޭން ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސީރިޔާގެ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު

އެމެރިކާގެ ސެނެޓްގެ "ސެނެޓް އާމްޑް ސާވިސަސް ކޮމިޓީ" ގެ ޗެއާ އަދި ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ފާޅުގައި ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ޖޯން މެކޭން ސައުދީގެ ވެރި ރަށް ރިއާދު ގައި ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ

ޖޯން މެކޭން ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ސީރިޔާގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނާއި ޖޯން މެކޭންގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ތަފްސީލީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާއިރު އެ އެޖެންސީން ހަމައެކަނި ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ދެބޭފުޅުންގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މަޝްްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ ސައުދީ އާއި އެމެރިކާއާއި އެކު އޮތް ގާތް ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

ޖޯން މެކޭން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ، ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހައަހަރުވީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ސޫރިޔާ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އދ މެދުވެރިވެގެން ޖެނީވާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވަރާތަކެއް ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް