ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:25
ކުޑައިއްބެ
ކުޑައިއްބެ
ޓްވިޓަރ
ކުޑަ އިއްބެ
ކުޑައިއްބެގެ "ލޯބިވާކަން ލަވައަކުން ބުނެލާ" ދެ ދުވަސް ތެރޭ 25،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައިފި
 
ލަވައިގެ ލިރިކްސް ހަދާފައިވަނީ އަލީ ވަހީދު

ލޯބިވާކަން ނަމުގައި ހުސެއިން މުހައްމަދު ޑައިރެކްޓްކޮށް ކުޑައިއްބެ ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯ ލަވަ އެއް ކަމަށްވާ "ލޯބިވާކަން ލަވައަކުން ބުނެލާ" ރިލީޒް ކުރިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭ 26،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައިފިއެވެ.

ޔޫޓިޔުބުން މި ލަވަ ބެލި ގިނަ މީހުން ވަނީ ލަވައަށް ވަރަށް ތަޢުރީފް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ލަވަ އަކީ ވަަރށް ރީތި ލަވައެއް ކަމަށާއި އަދި ލަވައިގައި ކުޑައިއްބެ ދައްކާފައިވާ އެކްޓިން މޮޅުކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ،

"ލޯބިވާކަން ލަވައަކުން ބުނެލާ" ލަވަ ރިލީޒް ކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ލަވައިގައި ފެނިގެން ދާނީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް އަލީ ( ކުޑައިއްބެ)  އާއި މި ދާއިރާއަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްވަ އަންހެން ފަންނާނެއް ކަމަށްވާ ޝިޔާޒާ މުހައްމދު އެވެ.

ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ލޯބީގެ ޚާއްސަ ދުވަހެއް ވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން "ލޯބިކަން" މި ލަވަ ހާއްސަކޮށްލަނީ ލޯބިވާކަން ލަވައެއް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިޔާއަށް އެންގުމަށް ކަމަށް ހުސައިން މުނައްވަރު ބުންޏެވެ.

ލޯބީގެ މި ރީތި ލަވައިގެ ލިރިކްސް ހަދާފައިވަނީ އަލީ ވަހީދު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް