ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 01:48
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
ވީނިއުސް
މާލޭ ލިގު
މާލޭ ލީގު: ވެލެންސިއާ އާއި ނިއު ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަސްކޮށްފި
މެޗު ފަސްކުރީ ޕްލޭއޮފް މެޗަށް ވެލެންސިއާ އިންޑިއާއަށް ފުރަންޖެހުމުން
ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފަ

މާލޭ ލީގުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި ކްލަބް ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނީ އެ ދެޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ދެޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ތާރީހު ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އެފްއޭއެމް އިން ބުނީ އެގޮތަށް މެޗު ފަސްކުރީ އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްލޭއޮފް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި އިންޑިއާގެ މޯހަން ބާގަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވެލެންސިއާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިއާއަށް ފުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވެލއެންސިއާ އަދި މޯހަން ބާގަން ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އެޓީމުން އެއް ލަނޑުގެ ތަފާތުން ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ވެލެންސިއާ ޕްލޭއޮފުން ޖާގަ ހޯދީ ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫ އެފްސީ 0-3 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު، ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރީ އަހަރުތަކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުވެސް މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފޯމެޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް މި ފަހަރު ބާއްވާ މުބާރާތް އަންނަ މާޗު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާއިރު، މި ފަހަރު މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދާނީ ދެބުރަކަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރު މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދާއިރު، ދެވަނަ ބުރު ކުރިޔަށް ދާނީ އަތޮޅު ތެރޭގައެވެ.

މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދާ ބުރުގައި ހުރިހާ ޒޯން ޗެމްޕިއަނެއްގެ މެދުގައި ޒޯން ލީގު ބުރެއް ކުޅޭއިރު، ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވާނީ ޒޯން ލީގު ބުރުގެ އެންމެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު މި މުބާރާތް ކުރިއަށްވުރެ ދިގު ދެމިގެންދާނެއެވެ

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
- ކޮމެންޓް