ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަންމެޑަލް

  • 100 މީޓަރު ދުވުމުން ޝިފްނާ އިބްރާހިމް ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި
  • ވަސްމީ ވަހީދު ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 17:55 | 6,148

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގެ ތެރެއިން - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ޝިފްނާ އިބްރާހިމް ރަން މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ.

ޝިފްނާ ރަން މެޑަލް ހާސިލް ކޮށްފައި ވަނީ އަބޫ ދާބީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގެ ނިއު ނޭޝަން ކެޓަގަރީންނެވެ.

ޝިފްނާ ރަންމެޑަލް ހާސިލް ކޮށްފައިވަނީ 18:01 ސިކުންތުން 100 މީޓަރު ދުވެގެންނެވެ. މި ކެޓަގަރީން ޝިފްނާ ރަންމެޑަލް ހާސިލް ކުރިއިރު، ރާއްޖޭގެ ނޫރާ ރަޝާދު ވަނީ 20:67 ސިކުންތުން ދުވެގެން 100 މީޓަރު ދުވުމުން ފަސް ވަނަ ހޯދާފައެވެ.

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ހޯމަ ދުވަހު އަންހެން ބައިން ޝިފްނާ ރަންމެޑަލް ހާސިލް ކުރިއިރު ފިރިހެން ބައިގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ވަސްމީ ވަހީދު ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ރިހި މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ވަސްމީ ރިހި މެޑަލް ހާސިލްކުރީ 27:25 ސިކުންތުން 200 މީޓަރު ދުވެގެންނެވެ. މި ކެޓަގަރީން ވަސްމީ ރިހި މެޑަލް ހާސިލް ކުރިއިރު އަލީ އަމީން އަބްދުލް ގަފޫރް ވަނީ ފަސްވަނަ ހޯދާފައެވެ. އަލީ ފަސްވަނަ ހޯދީ 34:73 ސިކުންރުން 200 މީޓަރު ދުވެގެންނެވެ.

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭން ވާދަ ކުރަނީ ނިއު ނޭޝަންސް ފިރިހެން ބައިގެ 100 މީޓަރު ދުވުމާއި 200 މީޓަރު ދުވުން އަދި އަންހެންބައިގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގައެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް އެތުލީޓުން އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީއެއް ހަދައި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.