ހޯމަ 17 ޖޫން 2019
01 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ދުނިޔެ - ސައުދީ އަރަބިއްޔާ

ސައުދީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އިން ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް އަންހެންބޭފުޅަކު، އެތަނުގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  • ސާރާ އަލް ސުހައިމީއަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބޭންކެއްގެ ވެރިޔަކަށް އިސްކުރެވުނު ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާވެސްމެ

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 21 ފެބުރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:48 6,151

އަލް ސުހައިމީ ޗެއާ ކުރައްވާނީ އަރަބި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް - ގޫގުލް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އިން ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް އަންހެންބޭފުޅަކު، އެތަނުގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސައުދީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ނުވަތަ "ތަދާވުލް"ގެ، ބޯޑުގެ ޗެއާޕާރސަންގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ސާރާ އަލް ސުހައިމީ އަކީ ސައުދިީގެ ބޭންކެއް ކަމަށްވާ އެންސީބީ ކެޕިޓަލްގެ ސީއީއޯ ވެސް މެއެވެ. ސާރާ އަލް ސުހައިމީއަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބޭންކެއްގެ ވެރިޔަކަށް އިސްކުރެވުނު ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާވެސްމެއެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް އިސްކުރެވުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ސައުދީގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް އަލް ސުހައިމީ އައްޔަން ކުރީ އެތަނުގެ ބޯޑުން ކަމަށްވާއިރު، ބޯޑުގައި ސައުދި އަރަބިއަން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (ސަމާ)، ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މަންދޫބުން ތިއްބަވައެވެ.

އަލް ސުހައިމީ ސައުދީގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ޗެއާޕާރސަން އަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުން، އެކަމަނާވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު މާލީ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ޗެއާޕާރސަނަކަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ފުރަތަމަ އަންހެން ބޭފުޅާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް