ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:13
ފަރީދާ ޖަލާލް
ފަރީދާ ޖަލާލް
ގޫގުލް
ފަރީދާ ޖަލާލް
އެކްޓްރެސް ފަރީދާ ޖަލާލް މަރުވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައި ވަނީ ދޮގު ހަބަރު
 
ޚަބަރު ފެތުރީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގޭ

ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި މަންމައެއްގެ ރޯލު ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑުގެ ބަަތަލާ ފަރީދާ ޖަލާލު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަބަރު ފަތުރައިފަ އެވެ.

އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މި ވާހަކަ ދައުރުވާން ފެށުމުން، ފަރީދާގެ އެތައް ފޭނުންނެއް ވަނީ ހިތާމަ ފާޅުކޮށް، ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް ފޮނުވައިފައެވެ.

އުމުރުން 67 އަހަރުގެ ބަތަލާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެންމެ ކުރިން ހަބަރު ފެތުރީ ފޭސްބުކުގަ އެވެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ބޮލީވުޑުގައި މި ފަހަކަށް އައިސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދާދި ފަހުން ވަނީ ދިލިޕް ކުމާރާއި އައިޝްވާރިއާ ރާއީ ވެސް މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ހަބަރު ފަތުރައި، އެތައް މިލިއަން ފޭނުންގެ ހިތްތައް ހަލާލުކޮށްލާފައެވެ.

ފަރީދާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ފެތުރި ހަބަރާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ފަހުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ވެސް ދައްކާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފަރިދާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އަދި އޭނާ ހުރީ ގަދެވެ ސަލާމަތުން ކަމަށެވެ. ފަރީދާ އަދި ބުނީ އޭނާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ހަބަރު ފެތުރީ ކީއްވެގެންކަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެ ހަބަރާ އެކު އޭނާގެ ފޯނަށް އެތައް ހާސް މެސެޖާއި ކޯލް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެތުރުން ފަރީދާ ބުނީ އެފަދަ ދޮގު ހަބަރުތައް ނެފެތުރުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ހަބަރުތަކުގެ ސަބަބަން އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް